Username:  
Password:  
 
 
 
اخبار ویژه
سه شنبه 24 شهریور 1394  12:04 PM
دستورالعمل استاندارد شاغلين در بخشهاي شيمي درماني وآنكولوژي
 

دستورالعمل قبل از ورود به اتاق هود

 • دستور پزشک (پروتکل شیمی درمانی) توسط حداقل ۲ پرستار چک و در برگه شیمی درمانی روزانه ثبت گردد.
 • وضعیت همودینامیکی بیمار و آزمایشات CBC و بیوشیمی بیمار چک شود و هر گونه عدم تعادل به اطلاع پزشک معالج رسانیده شود.
 • دقت شود ، قد و وزن بیمار هنگام نوشتن پروتکل با قد و وزن کنونی یکسان باشد. در صورت عدم مطابقت به اطلاع پزشک معالج
 •  رسانیده شود.
 • نحوه آماده سازی داروهای شیمی درمانی

۱- دستانتان را با آب و صابون بشوئید.

استانداردهای ایمنی کار در بخش شیمی درمانی

۲- استفاده از کرم ها و پودرهای ارایشی در اتاق هود ممنوع است.

۳- جویدن آدامس ، خوردن ، آشامیدن و کشیدن سیگار در اتاق هود ممنوع است.

۴- تجهیزات محافظت فردی را بپوشید.

۵- وسایل یکبار مصرف مورد نیاز را چک نمائید.

۶- از سلامت هود و زمان سرویسکاری اطمینان حاصل کنید.

۷- داروهای مورد نیاز (داروهای شیمی درمانی) را مطابق با برگه شیمی درمانی روزانه چک و به زیر هود انتقال دهید.

۸- از وجود Safety Box در زیر هود اطمینان حاصل کنید.

۹- سطح کار را با پوشش جاذب مقاوم به نشت آب (دروشیت یکبار مصرف) بپوشانید.

۱۰- سرم های لازم را با حجم و نوع مناسب با پروتکل پس از هوا گیری و نصب اتیکت خام (نوشته نشده) به زیر هود منتقل کنید.

 •  هنگام آماده سازی فضای کافی در کابین را در نظر بگیرید و در صورت نیاز آماده سازی را در چند نوبت انجام دهید.
 • بهتر است تعداد دفعات خارج شدن دستان از زیر هود ، حداقل باشد.
انتخاب سرنگ
 • سر سوزن باید از نوع سایز بزرگ (۱۸G) باشد.
 • حجم سرنگ بیش از حجم داروی کشیدنی باشد(مثلا اگر دارویی ۱۰ میلی لیتر است ، از سرنگ ۲۰ میلی لیتری استفاده شود).
 • قبل از کشیدن دارو از سلامت سرنگ اطمینان حاصل کنید.
 • سرنگهای آلوده بدون Recap (گذاشتن در پوش) به Safety Box انتقال یابد.
نحوه کار با ویالهای دارویی
 • از ایجاد فشار مثبت و منفی در داخل ویال خودداری کنید.
 • در ویالهای پودری ، تحت شرایط آسپتیک ، برابر حجم حلال ، هوای ویال را تخلیه کنید.
 • حلال را با حجم استاندارد اضافه و جهت ایجاد فشار منفی(پیشگیری از آئروسل) ، کمی هوا آسپیره کنید.
 • پنبه الکلی را بر روی محل ورود سوزن قرار داده ، آرام سرنگ را خارج کنید.
 • بهتر است از همزن های برقی (Shaker) جهت حل کردن پودر استفاده شود ، اما در صورت فقدان ، پنبه الکل را بر روی محل سوراخ سوزن قرار داده ، به ارامی تکان دهید.
 • پس از انحلال کامل پودر ، طبق پروتکل حجم مورد نیاز را به داخل سرنگ بکشید.
 • دارو را تحت شرایط آسپتیک به سرم مناسب منتقل کنید.
روش صحیح کار با آمپول های شیمی درمانی
 • جهت عدم خدشه دار شدن دستکش ، گازی را دور گردن آمپول بپیچید.
 • دارو را با رعایت نکات آسپتیک به داخل سرنگ بکشید.
 • جهت پیشگیری از تشکیل آئروسل ، از هواگیری خودداری نمائید.
 • دارو را با رعایت نکات آسپتیک به داخل سرم ، اضافه کنید.
روش صحیح کار با قرص ها ، کپسولهای خوراکی و داروهای استنشاقی

برخی داروهای شیمی درمانی به صورت خوراکی و استنشاقی تجویز می شوند.

داروهای شیمی درمانی خوراکی ، تنها نیاز به دستکش و کاپ دارویی دارند .

اما در  داروهای استنشاقی مانند Pentamidine  و Ribavirin هنگام اماده سازی و تجویز پوشیدن وسایل محافظت فردی کامل (ماسک ، دستکش ، عینک ، کلاه و گان) الزامی است.

اغلب کارخانه های تولید کننده دارو در صورت نیاز ابزارهای محافظتی بیشتر را همراه دارو ، در اختیار مصرف کنندگان و آماده کنندگان قرار می دهند.


انتقال و تزریق داروهای آماده شده

۱- دستانتان را با آب و صابون بشویید.

۲- گان ، کلاه ، عینک دستکش و عینک بپوشید.

۳- سرنگ یا سرم حاوی دارو را در جعبه قابل شستشو و مقاوم به سوراخ شدگی قرار دهید.

۴- جعبه را روی ترالی بگذارید.

۵- ترالی را به بالین بیمار منتقل کنید.

۶- مسیر رگ را چک نمائید (در صورت فلبیت یا قدیمی بودن مسیر رگ ، IV جدید برقرار کنید).

۷- زیر مسیر رگ (IV) بیمار دروشیت قرار دهید (دروشیت تا پایان تزریق باقی بماند).

۸- داروهای Premedication (ضد تهوع و ضد حساسیت) را طبق پروتکل تزریق کنید.

۹- سرعت تزریق را طبق پروتکل تنظیم کنید.

۹- ترالی را به اتاق آماده سازی

۱۰- اتیکت سرم  باید دارای : نام و نام خانوادگی بیمار ، شماره تخت ، حجم سرم ، نام داروی شیمی درمانی اضافه شده ، دوز دارو ، تاریخ تزریق ، مدت زمان تزریق ، ساعت شروع و ساعت پایان و نام پرستار آماده کننده دارو باشد.

۱۱- وسایل یکبار مصرف فردی را به ترتیب زیر خارج کنید:

 • دستکش اول ، گان یکبار مصرف ، ماسک ، عینک و دستکش دوم.

۱۲- دستانتان را با آب و صابون بشوئید.

 نکاتی پیرامون کادر پرستاری شاغل در بخش شیمی درمانی

 • بهتر است کلیه فرآیند شروع تا خاتمه شیمی درمانی توسط یک پرستار انجام شود.
 • هر پرستار بعد از یک روز کار با داروهای شیمی درمانی ، باید دو روز از انجام اینکار دور باشد.
 • گزارش پرستاری بیمار تحت شیمی درمانی توسط پرستار انجام دهنده نوشته شود.
 • در صورتیکه آماده سازی توسط پرستار اول و تزریق توسط پرستار دوم انجام شده است، گزارش نویسی بر عهده پرستار دوم است.

 جداسازی بطری های خالی شیمی درمانی و دفع وسایل مصرفی آلوده

۱- دستانتان را با آب و صابون بشویید.

۲- گان ، دستکش ،عینک ، کلاه و ماسک  بپوشید.

۳- ترالی حامل سطل مخصوص کیسه های آلوده را به اتاق بیمار منتقل کنید.

۴- پس از بستن شیر ست سرم ، با دقت بطری را جدا نموده و داخل سطل مخصوص بیاندازید.

۵- ترالی را به اتاق جمع آوری وسایل آلوده منتقل نمائید.

۶- وسایل محافظت فردی را خارج کنید.

۷- دستانتان را با آب و صابون بشویید.

۸- گزارش پایان شیمی درمانی را در پرونده بیمار ثبت نمائید.

انبار ، نگهداری و حمل داروهای شیمی درمانی

 

 • محل نگهداری داروهای یاخته آزار (شیمی درمانی) باید از سایر داروها مجزا باشد ، و فقط پرسنل آموزش دیده حق تردد دارند.
 • کلیه قفسه ها و جعبه های نگهداری باید دارای برچسب ” خطر تماس با داروهای سرطانزا” باشند.
 • کلیه جعبه های مخدوش و آسیب دیده ، با رعایت اصول ایمنی (پوشیدن گان ، عینک ، دستکش ، کلاه و ماسک) و زیر هود بیولوژیک کلاس ۲ B ، باز شوند.
 • ویالهای شکسته داخل Safty Box نصب در زیر هود بیولوژیک انداخته شوند.
 • کلیه داروهای یاخته آزار باید از طریق جعبه های مقاوم به ضربه و آب به بخش آماده سازی انتقال پیدا کنند (از داوخانه تا بخش آماده سازی)
 • جعبه اننقال باید دارای بر چسب ” خطر تماس با داروهای سرطانزا” باشد.

نکاتی پیرامون کادر آزمایشگاه شاغل در بیمارستان سرطان

 • ترشحات (خون ، مدفوع ، ادرار ، خلط و ترشحات معده) بیمار تحت شیمی درمانی ، تا ۴۸ ساعت بعد از پایان شیمی درمانی ، آلوده به مواد باخته آزار است.
 • کلیه پرسنل شاغل در آزمایشگاه در صورت کار با چنین ترشحاتی باید وسایل محافظت فردی (گان ، ماسک ، دستکش وعینک) استفاده نمایند.
 • شستشوی دستان قبل و بعد از پوشیدن دستکش الزامی است.

نکاتی پیرامون کمک بهیاران شاغل در بخش انکولوزی

 • تا ۴۸ ساعت بعد از شیمی درمانی ، همچنان احتمال آلودگی ملحفه بیمار وجود دارد.
 • ترشحاتی چون خون ، ادرار ، مدفوع و استفراغ یکی از بالقوه ترین منابع آلوده به داروهای یاخته آزار تا ۴۸ ساعت بعد از شیمی درمانی هستند.
 • همچنین احتمال نشت ست های سرم و بطری سرم حاوی داروی شیمی درمانی هم وجود دارد.
 • در طی این مدت جمع آوری ملحفه های بیمار باید با پوشیدن گان و دستکش انجام شود و با بر چسب ” آلوده به مواد سرطانزا” به بخش لنژری انتقال پیدا کند.
 • پرسنل لنژری باید جهت شستشو از گان و دستکش استفاده نمایند.

نکاتی پیرامون پرسنل خدمات بخش انکولوژی

 • کیسه زباله دفع مواد یاخته آزار و وسایل مصرفی آلوده باید رنگی متفاوت از سایر کیسه ها (کیسه زباله معمولی و عفونی) داشته باشد.
 • وسایل تیز مصرفی آلوده ، باید قبل از انتقال به کیسه های مخصوص داروهای یاخته آزار ، در Safty Box نصب در هود بیولوژیک جمع آوری شود.
 • سطل های زباله مخصوص داروهای یاخته آزار باید دارای حجم مناسب ، بدنه مقاوم به آب و ضربه و پدالی باشد.
 • ویالهای دارویی نیمه مصرف شده باید همچون وسایل یکبار مصرف آلوده جمع آوری و از بخش خارج شود.
 • پرسنل خدمات باید هنگام بسته بندی و حمل از دستکش ، ماسک و گان استفاده نمایند.

بر روی کلیه کیسه ها باید بر چسب ” خطر آلودگی با داروهای یاخته آزار” چسبانده شود.

بازگشت »
 
 

Hot Line: 021 775 38 242
 
 
 
مقالات علمی و آموزشی
-----------------------------------
آخرین بحث های ایجاد شده
-----------------------------------
اخبار
-----------------------------------
نرم افزار ردیاب دوربین پلیس مخصوص گوشيهاي اندروید
ميخواي ديگه پليس جريمت نکنه

از دادن جريمه هاي سنگين خسته شدي

پليس و ببين قبل اينکه اون اول ببينتت

با اين برنامه ديگه از شره جريمه ها خلاص شويد
ادامه
----------------------
اطلاعات لحظه اي فرودگاههاي ايران
اطلاعات لحظه اي فرودگاههاي ايران به همراه اطلاعات قطارها وهتلها در يك اپليكيشن ادامه
----------------------
پرورش قدرت مغز تا80 درصد.
مرینات فیزیکی روزانه به مدت ۳۰ دقیقه، انجام مدیتیشن، تغذیه‌ی مواد خوراکی سرشار از فلاونوئید مثل بلوبری یا آنتی اکسیدان‌ها مثل چای سبز سهم زیادی در ایجاد و ترمیم سیناپس‌های عصبی شما دارند. به علاوه‌ی این راهکارها، ۹ توصیه‌ی زیر هم به شما در پرورش قدرت مغز کمک می‌کنند: ادامه
----------------------
تفاوت های اساسی مغز زنان و مردان!
تحقیقات اخیر از تفاوت‌هایی در فعالیت‌های مغزی آقایان و خانم‌ها حین انجام کارهای مشارکتی خبر می‌دهد. ادامه
----------------------
روش ساده ای برای تمیز کردن کبد
فلزات سنگین در کبد جمع شده و در طولانی مدت باعث بروز مشکلات جدی در سلامتی می شوند. بنابراین لازم است که به فکر سم زدایی از کبدتان باشید. در این مطلب را ارائه می دهیم. ادامه
----------------------
صفحه نخست | درباره ما | محصولات | خدمات | دریافت فایل | اخبار | فرهنگ اصطلاحات | تالار گفتگو | تماس با ما
 
تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به شرکت فراگستر تجهیز می باشد.
استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است.
طراحی و اجرا؛ بانی هاست