Username:  
Password:  
 
 
 
اخبار ویژه
سه شنبه 24 شهریور 1394  12:04 PM
دستورالعمل استاندارد شاغلين در بخشهاي شيمي درماني وآنكولوژي
 

دستورالعمل قبل از ورود به اتاق هود

 • دستور پزشک (پروتکل شیمی درمانی) توسط حداقل ۲ پرستار چک و در برگه شیمی درمانی روزانه ثبت گردد.
 • وضعیت همودینامیکی بیمار و آزمایشات CBC و بیوشیمی بیمار چک شود و هر گونه عدم تعادل به اطلاع پزشک معالج رسانیده شود.
 • دقت شود ، قد و وزن بیمار هنگام نوشتن پروتکل با قد و وزن کنونی یکسان باشد. در صورت عدم مطابقت به اطلاع پزشک معالج
 •  رسانیده شود.
 • نحوه آماده سازی داروهای شیمی درمانی

۱- دستانتان را با آب و صابون بشوئید.

استانداردهای ایمنی کار در بخش شیمی درمانی

۲- استفاده از کرم ها و پودرهای ارایشی در اتاق هود ممنوع است.

۳- جویدن آدامس ، خوردن ، آشامیدن و کشیدن سیگار در اتاق هود ممنوع است.

۴- تجهیزات محافظت فردی را بپوشید.

۵- وسایل یکبار مصرف مورد نیاز را چک نمائید.

۶- از سلامت هود و زمان سرویسکاری اطمینان حاصل کنید.

۷- داروهای مورد نیاز (داروهای شیمی درمانی) را مطابق با برگه شیمی درمانی روزانه چک و به زیر هود انتقال دهید.

۸- از وجود Safety Box در زیر هود اطمینان حاصل کنید.

۹- سطح کار را با پوشش جاذب مقاوم به نشت آب (دروشیت یکبار مصرف) بپوشانید.

۱۰- سرم های لازم را با حجم و نوع مناسب با پروتکل پس از هوا گیری و نصب اتیکت خام (نوشته نشده) به زیر هود منتقل کنید.

 •  هنگام آماده سازی فضای کافی در کابین را در نظر بگیرید و در صورت نیاز آماده سازی را در چند نوبت انجام دهید.
 • بهتر است تعداد دفعات خارج شدن دستان از زیر هود ، حداقل باشد.
انتخاب سرنگ
 • سر سوزن باید از نوع سایز بزرگ (۱۸G) باشد.
 • حجم سرنگ بیش از حجم داروی کشیدنی باشد(مثلا اگر دارویی ۱۰ میلی لیتر است ، از سرنگ ۲۰ میلی لیتری استفاده شود).
 • قبل از کشیدن دارو از سلامت سرنگ اطمینان حاصل کنید.
 • سرنگهای آلوده بدون Recap (گذاشتن در پوش) به Safety Box انتقال یابد.
نحوه کار با ویالهای دارویی
 • از ایجاد فشار مثبت و منفی در داخل ویال خودداری کنید.
 • در ویالهای پودری ، تحت شرایط آسپتیک ، برابر حجم حلال ، هوای ویال را تخلیه کنید.
 • حلال را با حجم استاندارد اضافه و جهت ایجاد فشار منفی(پیشگیری از آئروسل) ، کمی هوا آسپیره کنید.
 • پنبه الکلی را بر روی محل ورود سوزن قرار داده ، آرام سرنگ را خارج کنید.
 • بهتر است از همزن های برقی (Shaker) جهت حل کردن پودر استفاده شود ، اما در صورت فقدان ، پنبه الکل را بر روی محل سوراخ سوزن قرار داده ، به ارامی تکان دهید.
 • پس از انحلال کامل پودر ، طبق پروتکل حجم مورد نیاز را به داخل سرنگ بکشید.
 • دارو را تحت شرایط آسپتیک به سرم مناسب منتقل کنید.
روش صحیح کار با آمپول های شیمی درمانی
 • جهت عدم خدشه دار شدن دستکش ، گازی را دور گردن آمپول بپیچید.
 • دارو را با رعایت نکات آسپتیک به داخل سرنگ بکشید.
 • جهت پیشگیری از تشکیل آئروسل ، از هواگیری خودداری نمائید.
 • دارو را با رعایت نکات آسپتیک به داخل سرم ، اضافه کنید.
روش صحیح کار با قرص ها ، کپسولهای خوراکی و داروهای استنشاقی

برخی داروهای شیمی درمانی به صورت خوراکی و استنشاقی تجویز می شوند.

داروهای شیمی درمانی خوراکی ، تنها نیاز به دستکش و کاپ دارویی دارند .

اما در  داروهای استنشاقی مانند Pentamidine  و Ribavirin هنگام اماده سازی و تجویز پوشیدن وسایل محافظت فردی کامل (ماسک ، دستکش ، عینک ، کلاه و گان) الزامی است.

اغلب کارخانه های تولید کننده دارو در صورت نیاز ابزارهای محافظتی بیشتر را همراه دارو ، در اختیار مصرف کنندگان و آماده کنندگان قرار می دهند.


انتقال و تزریق داروهای آماده شده

۱- دستانتان را با آب و صابون بشویید.

۲- گان ، کلاه ، عینک دستکش و عینک بپوشید.

۳- سرنگ یا سرم حاوی دارو را در جعبه قابل شستشو و مقاوم به سوراخ شدگی قرار دهید.

۴- جعبه را روی ترالی بگذارید.

۵- ترالی را به بالین بیمار منتقل کنید.

۶- مسیر رگ را چک نمائید (در صورت فلبیت یا قدیمی بودن مسیر رگ ، IV جدید برقرار کنید).

۷- زیر مسیر رگ (IV) بیمار دروشیت قرار دهید (دروشیت تا پایان تزریق باقی بماند).

۸- داروهای Premedication (ضد تهوع و ضد حساسیت) را طبق پروتکل تزریق کنید.

۹- سرعت تزریق را طبق پروتکل تنظیم کنید.

۹- ترالی را به اتاق آماده سازی

۱۰- اتیکت سرم  باید دارای : نام و نام خانوادگی بیمار ، شماره تخت ، حجم سرم ، نام داروی شیمی درمانی اضافه شده ، دوز دارو ، تاریخ تزریق ، مدت زمان تزریق ، ساعت شروع و ساعت پایان و نام پرستار آماده کننده دارو باشد.

۱۱- وسایل یکبار مصرف فردی را به ترتیب زیر خارج کنید:

 • دستکش اول ، گان یکبار مصرف ، ماسک ، عینک و دستکش دوم.

۱۲- دستانتان را با آب و صابون بشوئید.

 نکاتی پیرامون کادر پرستاری شاغل در بخش شیمی درمانی

 • بهتر است کلیه فرآیند شروع تا خاتمه شیمی درمانی توسط یک پرستار انجام شود.
 • هر پرستار بعد از یک روز کار با داروهای شیمی درمانی ، باید دو روز از انجام اینکار دور باشد.
 • گزارش پرستاری بیمار تحت شیمی درمانی توسط پرستار انجام دهنده نوشته شود.
 • در صورتیکه آماده سازی توسط پرستار اول و تزریق توسط پرستار دوم انجام شده است، گزارش نویسی بر عهده پرستار دوم است.

 جداسازی بطری های خالی شیمی درمانی و دفع وسایل مصرفی آلوده

۱- دستانتان را با آب و صابون بشویید.

۲- گان ، دستکش ،عینک ، کلاه و ماسک  بپوشید.

۳- ترالی حامل سطل مخصوص کیسه های آلوده را به اتاق بیمار منتقل کنید.

۴- پس از بستن شیر ست سرم ، با دقت بطری را جدا نموده و داخل سطل مخصوص بیاندازید.

۵- ترالی را به اتاق جمع آوری وسایل آلوده منتقل نمائید.

۶- وسایل محافظت فردی را خارج کنید.

۷- دستانتان را با آب و صابون بشویید.

۸- گزارش پایان شیمی درمانی را در پرونده بیمار ثبت نمائید.

انبار ، نگهداری و حمل داروهای شیمی درمانی

 

 • محل نگهداری داروهای یاخته آزار (شیمی درمانی) باید از سایر داروها مجزا باشد ، و فقط پرسنل آموزش دیده حق تردد دارند.
 • کلیه قفسه ها و جعبه های نگهداری باید دارای برچسب ” خطر تماس با داروهای سرطانزا” باشند.
 • کلیه جعبه های مخدوش و آسیب دیده ، با رعایت اصول ایمنی (پوشیدن گان ، عینک ، دستکش ، کلاه و ماسک) و زیر هود بیولوژیک کلاس ۲ B ، باز شوند.
 • ویالهای شکسته داخل Safty Box نصب در زیر هود بیولوژیک انداخته شوند.
 • کلیه داروهای یاخته آزار باید از طریق جعبه های مقاوم به ضربه و آب به بخش آماده سازی انتقال پیدا کنند (از داوخانه تا بخش آماده سازی)
 • جعبه اننقال باید دارای بر چسب ” خطر تماس با داروهای سرطانزا” باشد.

نکاتی پیرامون کادر آزمایشگاه شاغل در بیمارستان سرطان

 • ترشحات (خون ، مدفوع ، ادرار ، خلط و ترشحات معده) بیمار تحت شیمی درمانی ، تا ۴۸ ساعت بعد از پایان شیمی درمانی ، آلوده به مواد باخته آزار است.
 • کلیه پرسنل شاغل در آزمایشگاه در صورت کار با چنین ترشحاتی باید وسایل محافظت فردی (گان ، ماسک ، دستکش وعینک) استفاده نمایند.
 • شستشوی دستان قبل و بعد از پوشیدن دستکش الزامی است.

نکاتی پیرامون کمک بهیاران شاغل در بخش انکولوزی

 • تا ۴۸ ساعت بعد از شیمی درمانی ، همچنان احتمال آلودگی ملحفه بیمار وجود دارد.
 • ترشحاتی چون خون ، ادرار ، مدفوع و استفراغ یکی از بالقوه ترین منابع آلوده به داروهای یاخته آزار تا ۴۸ ساعت بعد از شیمی درمانی هستند.
 • همچنین احتمال نشت ست های سرم و بطری سرم حاوی داروی شیمی درمانی هم وجود دارد.
 • در طی این مدت جمع آوری ملحفه های بیمار باید با پوشیدن گان و دستکش انجام شود و با بر چسب ” آلوده به مواد سرطانزا” به بخش لنژری انتقال پیدا کند.
 • پرسنل لنژری باید جهت شستشو از گان و دستکش استفاده نمایند.

نکاتی پیرامون پرسنل خدمات بخش انکولوژی

 • کیسه زباله دفع مواد یاخته آزار و وسایل مصرفی آلوده باید رنگی متفاوت از سایر کیسه ها (کیسه زباله معمولی و عفونی) داشته باشد.
 • وسایل تیز مصرفی آلوده ، باید قبل از انتقال به کیسه های مخصوص داروهای یاخته آزار ، در Safty Box نصب در هود بیولوژیک جمع آوری شود.
 • سطل های زباله مخصوص داروهای یاخته آزار باید دارای حجم مناسب ، بدنه مقاوم به آب و ضربه و پدالی باشد.
 • ویالهای دارویی نیمه مصرف شده باید همچون وسایل یکبار مصرف آلوده جمع آوری و از بخش خارج شود.
 • پرسنل خدمات باید هنگام بسته بندی و حمل از دستکش ، ماسک و گان استفاده نمایند.

بر روی کلیه کیسه ها باید بر چسب ” خطر آلودگی با داروهای یاخته آزار” چسبانده شود.

بازگشت »
 
 

Hot Line: 021 775 38 242
 
 
 
مقالات علمی و آموزشی
-----------------------------------
آخرین بحث های ایجاد شده
-----------------------------------
اخبار
-----------------------------------
----------------------
دستگاه ضدعفوني كننده دست
دستگاه پدالي ضدعفوني كننده دست ادامه
----------------------
----------------------
منشا دل دردهای بدن خود را بیابید.
🔴براساس تحقیقات جدید درآمریکا هر دل درد مربوط به یک بخش از بدن میباشد. ادامه
----------------------
ماسک های تقلبی پارچه ای را نخرید هیچ ایمنی برای شما ندارد.
برای بار چندم، ماسک پارچه‌ای هیچ ایمنی در مقابل ویروس نمیده! ادامه
----------------------
صفحه نخست | درباره ما | محصولات | خدمات | دریافت فایل | اخبار | فرهنگ اصطلاحات | تالار گفتگو | تماس با ما
 
تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به شرکت فراگستر تجهیز می باشد.
استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است.
طراحی و اجرا؛ بانی هاست